MINISTERSTVA

Mezi naše větší klienty patří například Ministerstvo ŽP, kde jsme v roce 2010 vytvářeli rozsáhnout fotodokumentaci projektů financovaných z operačních programů včetně častého využití leteckých snímků. Finální snímky jsme profesionálně zpracovali a graficky uspořádali do podoby panoramatického kalendáře, který jsme vyrobili v nákladu 1000 ks. Součástí dokumentace a prezentace podpořených projektů byla též sada informačních roll-upů s podrobným technickým popisem ke každému projektu. Podobně jsme realizovali i nástěnný kalendář pro Ministerstvo pro místní rozvoj.