FARMA MICHAEL

Pro realizaci nebo kooperaci eventů využíváme několika specifických míst například luxusních pražských klubů (Fashion club, Le Valmont club, Střelecký ostrov a další) a úzce spolupracujeme s lokacemi, které mají osobitý genius loci. Vytvářeli jsme například fotogalerii akcí pro jedinečnou Farmu Michael a spravovali jsme přes 2 roky sociální sítě farmy včetně cíleného vedení online kampaní. V poslední době jsme aktivity přesunuly i do Libčic nad Vltavou, kde pomalu navazujeme spolupráci také s industriálním klenotem za Prahou Uhelným mlýnem v areálu Libčické Šroubárny a areálem Výzkumného ústavu včelařského BeeDol.

https://www.instagram.com/farmamichael/